Onderhoud cv ketel

Het is aan te raden om ieder jaar een controle-check te doen voor u cv ketel of gastoestel. Daarmee voorkom je onnodige kosten die moeten worden gemaakt bij een eventuele storing en het extra gasverbruik die dat met zich meebrengt. Bij een verkeerde gas afstelling kan CO vrijkomen en in het ergste geval ook in de ruimte waar het toestel zich bevindt. Sommige cv ketels geven zelf aan wanneer ze onderhoud nodig hebben, maar het is aan te raden om met regelmaat de waterdruk te controleren en en te kijken dat er geen lekkagesporen bij het toestel zijn.

Het advies is altijd een degelijke CO melder bij het toestel te hangen, zodat bij een te hoge CO concentratie er een alarm afgaat.

Onderhoud wordt altijd volgens de fabrieksvoorschriften gedaan.

 • Controle op lekkages in en rondom het toestel
 • Controle opstellingsruimte
 • Warmtewisselaar / brander controle op vervuiling
 • Componenten controleren (ontsteking- ventilator- trafo etc.)
 • Sifon reinigen en schoon spoelen
 • Nodige pakkingen vervangen
 • Gas soort en afstelling controleren
 • o2 / co2 / CO controleren en afstellen
 • Rookgas controleren op lekkages
 • Parameters toestel controleren
 • Controle CO omgevingsruimte cv opstelling.