Nathan Alpha Innotec Warmtepomp.

the better way to heat


Het principe van een brine/water warmtepomp: de energie van de natuur duurzaam benutten.
80%energie uitlucht, water, bodem

20%elektrische energie
verdampen
expanderen
comprimeren
condenseren
100%
ruimteverwarming
en warm tapwater
De warmtepomp als uiterst efficiënte warmteopwekker is de
basisgedachte van de ecologische duurzaamheid.
Door het intelligente gebruik van de vrij beschikbare en hernieuwbare energiebronnen lucht, water en bodem, levert de
warmtepomp een actieve bijdrage aan de bescherming van het
milieu. Gebruikers zijn daardoor onafhankelijk van fossiele
en eindige energiebronnen, zowel bij het verwarmen als bij
koelen. Bij nieuwbouw en renovatie maakt u met een warmtepomp de juiste keuze, dankzij intelligente bedieningsconcepten
of de combinatiemogelijkheden met andere hernieuwbare bronnen zoals PV of thermische zonne-energie.

De brine/water combiwarmtepomp is bijzonder geschikt
voor nieuwbouw en heeft niet meer oppervlak nodig dan
een diepvrieskast. In de compacte toestellen bevindt zich
alles wat nodig is voor verwarmen, koelen en het bereiden
van warm tapwater. Een buffervat voor warm tapwater met
een inhoud van 180 liter is geïntegreerd en zorgt op ieder
tijdstip van de dag voor voldoende warm water.
Het toestel kan flexibel worden opgesteld, aangezien alle
aansluitingen zich boven op het toestel bevinden en alle instellingen aan de voorkant van het toestel kunnen worden
uitgevoerd. De combiwarmtepomp wordt daar toegepast
waar een all-in-one oplossing vereist is.