Gasketelwet

Einde aan het gepruts?

De Gasketelwet is een wettelijke regeling die vakbekwaamheidseisen stelt aan alle cv-monteurs en installatiebedrijven in Nederland die ketels plaatsen of onderhouden. Monteurs moeten een theorie en praktijkexamen afleggen, en bedrijven moeten zich certificeren. Branchevereniging Techniek Nederland is content. Voorzitter Doekle Terpstra: “Het is goed dat de wetgeving eindelijk in werking treedt. De wettelijke CO-certificering is van groot belang om het aantal ongevallen met koolmonoxide terug te dringen.”

Ook particulier strafbaar

Na 1 april 2023 zijn particulieren die hun ketelonderhoud door een niet-gecertificeerde installateur laten uitvoeren strafbaar volgens de wet. Installatiebedrijven die zonder de juiste papieren cv-ketels installeren of onderhouden kunnen ook worden beboet. De wet betekent dat installatie van een cv-ketel en het periodieke onderhoud duurder voor consumenten duurder worden. Om particulieren – en ook installateurs – op de hoogte te brengen van de veranderingen komt er binnenkort een publiekscampagne.

Meldingsplicht en database

Naast de certificering is er voor installateurs ook een meldingsplicht voor onveilige installaties – dat is het geval als er een concentratie boven de 20 ppm in de opstellingsruimte wordt gemeten. Ketels die een te hoog percentage koolmonoxide uitstoten moeten worden uitgeschakeld en gemeld worden. Gecertificeerde installateurs komen in een database, zodat consumenten kunnen checken of hun installateur de vereiste papieren op zak heeft.

Het nieuwe keurmerk, dat verplicht is voor certificaathouders op alle uitingen die met werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties te maken hebben.

Onderhoudsmonteurs mogen na werkzaamheden aan gasketels, luchttoevoer en rookgasafvoer de installatie pas weer in gebruik nemen als de CO-concentratie in de opstellingsruimte onder de 5 ppm is. En de hoeveelheid koolmonoxide in de verbandingsgassen mag – in een gesloten toestel – niet boven de 400 ppm uitkomen. Bij een open toestel met afvoer ligt de drempel op 200 ppm, valt te lezen in de ministeriële regeling.

Handhaving

Het ministerie van Binnenlandse Zaken ziet de komende 18 maanden als overbrugging om ervoor te zorgen dat installateurs en gemeenten klaar zijn voor de wet. “In deze periode worden instellingen aangewezen waarbij bedrijven zich kunnen laten certificeren en kunnen bedrijven ervoor zorgen dat ze over de vereiste deskundigheid op het gebied van koolmonoxide beschikken”, aldus het ministerie.

Installateurs zijn al aan de slag met het certificeren van mensen op basis van diploma’s, ervaringscertificaten en nieuwe opleidingen. Branchevereniging Techniek Nederland heeft voor haar leden een handboek opgesteld. Toch zijn er ook nog veel vraagtekens rondom de wet. Gemeenten zijn formeel degenen die de weten moeten gaan handhaven, maar hebben eerder laten weten dit niet van plan te zijn.